Tuyên truyền các tiêu chuẩn cơ sở liên quan công tác quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu

Cập nhật lúc: 06/07/2022