Các địa phương đề nghị kéo dài dự án VnSAT

Cập nhật lúc: 22/08/2020