Đường dây nóng: 02623 957 473

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Đắk Lắk

Địa chỉ: 141 Nguyễn Văn Linh - Xã Ea Tu - Tp. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 957 473

Website: www.daklakafiqad.gov.vn

BẢN TIN SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC THÁNG 4/2024 Số ra ngày 02/5/2024

5/9/2024 12:00:00 AM

BẢN TIN SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC THÁNG 4/2024 Số ra ngày 02/5/2024

CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN NĂM 2024

4/26/2024 12:00:00 AM

CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN NĂM 2024

BẢN TIN SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC THÁNG 3/2024 Số ra ngày 02/4/2024

4/15/2024 12:00:00 AM

BẢN TIN SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC THÁNG 3/2024 Số ra ngày 02/4/2024

Nhộn nhịp đơn hàng nông sản "xuất ngoại"

2/21/2024 12:00:00 AM

Nhộn nhịp đơn hàng nông sản "xuất ngoại"

Xúc tiến thương mại và kết nối giao thương một số sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Ngãi và Đắk Lắk

12/22/2023 12:00:00 AM

Xúc tiến thương mại và kết nối giao thương một số sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Ngãi và Đắk Lắk

BẢN TIN SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC THÁNG 11/2023

11/13/2023 12:00:00 AM

BẢN TIN SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC THÁNG 11/2023

BẢN TIN SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC THÁNG 10/2023

10/12/2023 12:00:00 AM

BẢN TIN SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC THÁNG 10/2023 (xem file gửi kèm)

BẢN TIN SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC THÁNG 8/2023

8/15/2023 12:00:00 AM

BẢN TIN SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC THÁNG 8/2023

Bản tin sản xuất và tiêu thụ nông sản trong nước Tháng 7/2023

7/13/2023 12:00:00 AM

Bản tin sản xuất và tiêu thụ nông sản trong nước Tháng 7/2023