Đường dây nóng: 02623 957 473

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Đắk Lắk

Địa chỉ: 141 Nguyễn Văn Linh - Xã Ea Tu - Tp. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 957 473

Website: www.daklakafiqad.gov.vn

BẢN TIN SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC THÁNG 4/2024 Số ra ngày 02/5/2024

5/9/2024 12:00:00 AM

BẢN TIN SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC THÁNG 4/2024 Số ra ngày 02/5/2024

BẢN TIN SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC THÁNG 3/2024 Số ra ngày 02/4/2024

4/15/2024 12:00:00 AM

BẢN TIN SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC THÁNG 3/2024 Số ra ngày 02/4/2024

BẢN TIN SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC THÁNG 11/2023

11/13/2023 12:00:00 AM

BẢN TIN SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC THÁNG 11/2023

BẢN TIN SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC THÁNG 10/2023

10/12/2023 12:00:00 AM

BẢN TIN SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC THÁNG 10/2023 (xem file gửi kèm)

BẢN TIN SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC THÁNG 8/2023

8/15/2023 12:00:00 AM

BẢN TIN SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC THÁNG 8/2023

Bản tin sản xuất và tiêu thụ nông sản trong nước Tháng 7/2023

7/13/2023 12:00:00 AM

Bản tin sản xuất và tiêu thụ nông sản trong nước Tháng 7/2023