Tháng 6, chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh giảm 0,08%

Cập nhật lúc: 04/07/2021