Kế hoạch số: 7640/KH-UBND, ngày 12/08/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk “V/v Tiêu thụ bơ, sầu riêng trong tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk niên vụ năm 2021”

Cập nhật lúc: 13/08/2021