Giá lúa có xu hướng tăng nhẹ

Cập nhật lúc: 12/08/2021