Gạo xuất khẩu vẫn chưa được gắn logo "Vietnam rice"

Cập nhật lúc: 07/01/2021