Chuyển gần 8 nghìn ha đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác

Cập nhật lúc: 02/06/2021