Thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán