Trang nhất » Tin Tức » Tin tức & Sự kiện

Danh sách doanh nghiệp có lô hàng thuỷ sản xuất khẩu bị Cơ quan thẩm quyền Nhật Bản cảnh báo vi phạm quy định an toàn thực phẩm về dư lượng hoá chất, kháng sinh

Thứ hai - 17/08/2015 09:02
Danh sách doanh nghiệp có lô hàng thuỷ sản xuất khẩu bị Cơ quan thẩm quyền Nhật Bản cảnh báo vi phạm quy định an toàn thực phẩm về dư lượng hoá chất, kháng sinh

Danh sách doanh nghiệp có lô hàng thuỷ sản xuất khẩu bị Cơ quan thẩm quyền Nhật Bản cảnh báo vi phạm quy định an toàn thực phẩm về dư lượng hoá chất, kháng sinh

STT
Tên doanh nghiệp sản xuất
Tên tiếng Anh
Mã số
Mặt hàng bị cảnh báo
Chỉ tiêu bị cảnh báo/Mức phát hiện
Nhà nhập khẩu
Cửa khẩu nhập
Lô hàng XK vào Nhật Bản phải có Giấy Chứng nhận CL và ATTP của NAFIQAD
Chế độ kiểm tra
 1. 1
Nhà máy đông lạnh - Công ty Cổ phần Quốc tế Lô - Gi - Stíc Hoàng Hà
HOANG HA INTERNATIONAL LOGISTICS
DL 379
Cá rô phi ướp lạnh (Fresh Tilapia)
Enrofloxacin
0,02 ppm
RIKEN LTD.
Narita airport
Cá nuôi và
sản phẩm chế biến từ cá nuôi
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày    14/08/2012
 1.  2
Công ty TNHH thủy sản Toàn Cầu
 
GLOBAL SEA-PRODUCT COMPANY LIMITED
DL 243
Tôm thẻ nhỏ tẩm bột chiên (POWDERED BABY SHRIMP FRY)
Enrofloxacin
0,02 ppm
OKAYA & CO., LTD
Tokyo
Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 21/12/2012
Tôm sắt lột vỏ đông lạnh
(PD SHRIMP)
Chloramphenicol 0,0006 ppm
OKAYA & CO.,LTD.
Tokyo
Hải sản và sản phẩm chế biến từ hải sản
(hải sản gồm: tôm biển, mực, nghêu)
Hải sản trộn đông lạnh (nghêu, tôm, sắt) (SEAFOOD MIX)
Chloramphenicol 0,0005ppm
GULF FOODS CO., LTD.
Tokyo
Hải sản trộn đông lạnh (mực, nghêu, tôm sắt) (SEAFOOD MIX)
Chloramphenicol 0,0006 ppm
GULF FOODS CO., LTD.
Tokyo
 1.  3
Công ty Cổ phần chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Việt Cường
 
VIET CUONG SEAFOOD PROCESSING IMPORT-EXPORT JOINT STOCK COMPANY
DL 411
Tôm sú vỏ đông Block (FROZEN SHRIMP SHELL ON (BLACK TIGER))
Ethoxyquin
 0,03ppm
SOJITZ CORPORATION
Tokyo
Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 31/01/2013
 1.  4
Xí nghiệp Chế biến thực phẩm Tân Thuận
AGREX SAIGON EXP. FOODSTUFFS & AGRICULTURAL PRODUCTS CO.
DL 111
Bánh mỳ hải sản đông lạnh
(BREAD WITH EBICHILI SAUCE)
Enrofloxacin
0,01 ppm
HIRAHACHI CO., LTD.
Osaka
Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 03/09/2013
 1.  5
Xí nghiệp chế biến thuỷ sản Hoàng Phương, Công ty cổ phần chế biến thủy sản Út Xi
UT XI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING COMPANY
DL 322
NOBASHI EBI
Enrofloxacin
0,06 ppm
MARUBENI CORPORATION
Tokyo
 
Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi
 
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 10/12/2013
Tôm sú PTO EBI chiên đông lạnh (HO PTO EBI FRY BLACK TIGER SHRIMP)
Enrofloxacin
0,02 ppm
M.A. TRADING CO.,LTD.
Fukuoka
 1.  6
Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Tắc Vân
TACVAN SEAFOODS CO.
DL 401
Tôm sắt bóc vỏ đông lạnh
(FROZEN PEELED SHRIMP)
Chloramphenicol 0,0005 ppm
MATSUDA SANGYO CO.,LTD.
Tokyo
Tôm biển và sản phẩm chế biến từ tôm biển
 
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 22/01/2014
 1.  7
Công ty Cổ phần thực phẩm TSXK Cà Mau
FINE FOODS COMPANY -
DL 348
Tôm Sú Nobashi (STRETCHED PTO BLACK TIGER SHRIMP)
Enrofloxacin
0,01 ppm
TOP INTERTRADE CORP.
Tokyo
 
Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 07/02/2014
 1.  8
Công ty Cổ phần XNK Đại Dương Xanh Toàn Cầu
GLOBAL BLUE OCEAN IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY
 
DL 745
Tôm sắt thịt đông block (PEELED SHRIMP)
Chloramphenicol 0,0012 ppm
MARUBENI CORPORATION
Tokyo
Tôm biển và sản phẩm chế biến từ tôm biển
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 07/02/2014
 9
 
 1.  
Công ty Cổ phần Hải Việt -  Nhà máy HAVICO 1
HAI VIET CO.,LTD.HAVICO BCC PLANT
DL 194
Tôm thẻ chân trắng xẻ bướm đông lạnh (FROZEN EBI HIRAKI (V)
Oxytetracycline 2,1 ppm
KANEMATSU CORPORATION
Kobe
 
Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi
 
 
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 14/03/2014
 1.  10
Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ (CAFISH)
CANTHO IMPORT EXPORT FISHERY LIMITED COMPANY
(CAFISH VIETNAM)
DL 134
Tôm thẻ chân trắng đông lạnh (FROZEN VANNAMEI SHRIMP)
Enrofloxacin
 0,01 ppm
K.I. SHOJI CORP.LTD.
Tokyo
Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 10/07/2014
 1.  11
Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn -TNHH MTV- Công ty Phát triển Kinh tế Duyên Hải - Xí Nghiệp Chế biến thực phẩm Việt Nhật
COASTAL FISHERIES DEVELOPMENT CORPORATION
DL 193
Tôm tẩm bột đông lạnh (FROZEN BM MARINATED SHRIMP)
Furazolidone
0,005 ppm
HIGASHIMARU INTERNATIONAL CORPORATION
Kawasaki
Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 31/12/2014
 1.  12
Phân xưởng 3 - Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre
CAUTRE EXP. GOODS PROCESSING JOINT STOCK CO. (CTE JSCO)
DL 103
Bánh ướt tôm đông lạnh (FROZEN STEAMED SHRIMP SPRING ROLL)
Chloramphenicol
 0,0013 ppm
Fukuoka
WORLD FOODS CO., LTD.
Bánh ướt tôm đông lạnh
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 14/01/2015
 1.  13
Công ty TNHH Thủy sản Gió Mới
NEW WIND SEAFOOD CO.,LTD
DL 163
Tôm tẩm bột đông lạnh (FROZEN EBI FRY)
Enrofloxacin
0,03 ppm
MERRY TIME FOODS CO.,LTD.
Tokyo
Tôm nuôi tẩm bột đông lạnh
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 02/02/2015
 1.  14
Công ty CP thực phẩm TSXK Cà Mau
FINE FOODS COMPANY
DL 348
Tôm sú PTO đông lạnh
(STRETCHED PTO BLACK TIGER SHRIMP)
Enrofloxacin
0,03 ppm
TOP INTERTRADE CORP.
Tokyo
Tôm sú đông lạnh
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày       11/02/2015
Tôm sú PTO đông lạnh
 
(FROZEN STRETCHED PTO BLACK TIGER SHRIMPS)
Enrofloxacin
0,12 ppm
TOP INTERTRADE CORP.
Tokyo
 1.  15
Công ty TNHH Đông Tiến
DONG TIEN CO.,LTD.
HK 715
Cá bò khô tẩm gia vị
(DRIED SEASONED KAWAHAGI)
Chloramphenicol 0,0023 ppm
NEW POINT CO., LTD
Kobe 2nd
Cá bò khô tẩm gia vị
 
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày       11/02/2015
Cá bò khô tẩm gia vị
(DRIED SEASONED KAWAHAGI)
Chloramphenicol 0,0007 ppm
GOSHOKU CO.,LTD
Kobe
 1.  16
Công ty TNHH Thủy sản Trung Hải
TRUNG HAI FISHERIES CO., LTD. - MIOFISH
HK 63
Cá bò khô tẩm gia vị
(DRIED SEASONED KAWAHAGI)
Chloramphenicol 0,0021 ppm
CHO JEA MIN
Osaka
Cá bò khô tẩm gia vị
 
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày       11/02/2015
 1.  17
Công ty TNHH MTV Chế biến thủy sản và XNK NGÔ BROS
NGO BROS SEAPRODUCTS IMPORT EXPORT ONE MEMBER CO.,LTD.
DL 786
Tôm thẻ chân trắng PDTO đông lạnh
(FROZEN BLOCK RAW PDTO VANNAMEI SHRIMP)
Enrofloxacin 0.01 ppm
FUJI CORPORATION
Tokyo
Tôm thẻ chân trắng nuôi đông lạnh
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 13/03/2015
Tôm thẻ chân trắng tẩm bột chiên đông lạnh
 (FROZEN VANNAMEI TEMPURA)
Enrofloxacin
0,03 ppm
MARUBENI CORPORATION
Osaka
Tôm thẻ chân trắng tẩm bột chiên đông lạnh
 
Áp dụng chế độ kiểm tra từng lô hàng XK từ ngày    26/06/2015
 
 1.  18
Xí nghiệp chế biến thủy sản XK Bạc Liêu, Công ty cổ phần thuỷ sản Minh Hải
SEAPRODEX MINH HAI
DL 78
Tôm sú nuôi Nobashi đông lạnh
(PTOE BLACK TIGER SHRIMP)
Enrofloxacin 0.02 ppm
KANEMATSU CORPORATION
Tokyo
Tôm sú nuôi đông lạnh
Áp dụng chế độ kiểm tra chặt từ ngày 13/03/2015
 1.  19
Phân xưởng 2, Xí nghiệp chế biến mặt hàng mới NF - Công ty Cổ phần thủy sản Cà Mau
SEAPRIMEXCO
DL 196
Tôm nuôi NOBASHI EBI với STPP
(NOBASHI EBI WITH STPP)
Enrofloxacin 0,01 ppm
SHIGAKEN TRADE CO., LTD.
Kobe
 
Tôm nuôi NOBASHI EBI
Áp dụng chế độ kiểm tra từng lô hàng XK từ ngày 10/04/2015
 1.  20
Phân xưởng Chế biến hàng khô Mỹ An, Công ty TNHH-TMTH Phước Tiến
FUTCO., LTD.
HK 94
Cá bò khô tẩm gia vị
(DRIED SEASONED KAWAHAGI)
Chloramphenicol 0.0006 ppm
TAKASHIM-A SHOJI CO.,LTD.
Kobe
Cá bò khô tẩm gia vị
 
Áp dụng chế độ kiểm tra từng lô hàng XK từ ngày 10/04/2015
 1.  21
Xí nghiệp chế biến thuỷ sản Hoàng Phương, Công ty Cổ phần chế biến thủy sản Út Xi
HOANG PHUONG SEAFOOD FACTORY
DL 322
Tôm thẻ chân trắng nuôi đông lạnh
(VANNAMEI SHRIMP)
Furazolidone (AOZ)
0,011 ppm
TOKYO KYOKUICHI CO., LTD.
Tokyo
Tôm thẻ chân trắng nuôi đông lạnh
 
Áp dụng chế độ kiểm tra từng lô hàng XK từ ngày 10/04/2015
 1.  22
Xí nghiệp thuỷ sản Sao Ta
 
SAOTA FOOD JOINT-STOCK CO.
DL 199
Tôm thẻ chân trắng tẩm bột chiên đông lạnh(VANNAMEI DEEP FRY SHRIMP)
Enrofloxacin
 0,01 ppm
MARUSUI CO, LTD
Tokyo
Tôm thẻ chân trắng tẩm bột chiên đông lạnh
Áp dụng chế độ kiểm tra từng lô hàng XK từ ngày    18/06/2015
 
Tôm thẻ chân trắng tẩm bột chiên đông lạnh
(VANNAMEI DEEP FRY SHRIMP)
Enrofloxacin
 0,01 ppm
MARUSUI CO, LTD
Tokyo
 1.  23
Công ty Cổ phần Thủy sản sạch Việt Nam
VIETNAM CLEAN SEAFOOD CORP.
DL 707
Tôm thẻ chân trắng NOBASHI PDTO đông lạnh
(FRESH FROZEN PDTO NOBASHI VANAMEI SHRIMP)
Chloramphenicol 0,0010 ppm
ITOCHU CORPORATION
Tokyo
 
Tôm thẻ chân trắng NOBASHI PDTO đông lạnh
 
 
 
 
Áp dụng chế độ kiểm tra từng lô hàng XK từ ngày    26/06/2015
 
 1.  24
Công ty Cổ phần Thực phẩm GN
GN FOODS JOINT STOCK COMPANY
DL 719
Xíu mại tôm
(KINCHAKU SHUMAI (with shrimp))
Enrofloxacin
0,12 ppm
KS FROZEN FOODS CO.,LTD
Osaka
 
Xíu mại tôm
(chế biến từ tôm nuôi)
Áp dụng chế độ kiểm tra từng lô hàng XK từ ngày    26/06/2015
 
 1.  25
Công ty TNHH TM SX Hoàng Cầm
HOANG CAM TRADING MANUFACTURING CO.,LTD.
DL 271
Mực nang fillet
 đông lạnh
(FROZEN CUTTLEFISH FILLET)
Chloramphenicol (0,0005 ppm)
GOSHOKU CO.,LTD.
Tokyo
Mực nang fillet
 đông lạnh
 
Áp dụng chế độ kiểm tra từng lô hàng XK từ ngày    11/08/2015
Thực hiện Quyết định số 1381/QĐ-BNN-QLCL ngày 12/6/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh một số biện pháp kiểm tra về dư lượng hóa chất kháng sinh đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Canada và Nhật Bản; tiếp theo Công văn số 919/QLCL-CL1 ngày 19/06/2012 về việc xuất khẩu thuỷ sản vào Nhật Bản và Canada, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản đã có văn bản số 1075/QLCL-CL1 ngày 12/7/2012 thông báo Danh sách các doanh nghiệp có lô hàng thuỷ sản xuất khẩu bị Cơ quan thẩm quyền Nhật Bản cảnh báo vi phạm quy định an toàn thực phẩm về dư lượng hoá chất, kháng sinh đến Tổng Cục Hải quan, Cục Hải quan các tỉnh/thành phố.

Tác giả bài viết: (ST)

Nguồn tin: Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản & Thủy sản

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Đăng ký kiểm tra, chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện
Hỏi đáp

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 234

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1911

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 653275

Danh sách tiếp nhận bản tự công bố
http://www.nafiqad.gov.vn/
Sở Nông Nghiệp Đắk Lắk
Bo Nong Nghiep

Liên kết