Trang nhất » Văn bản

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành Dữ liệu
1 124/BC-QLCL

Báo cáo kết quả tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 5408/KH-UBND ngày 11/7/2018 của UBND Tỉnh Đắk Lắk

23/09/2018 Tải về
2 32/TB-QLCL

Thông báo kết quả kiểm tra, xếp loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh đợt 3 năm 2018

11/09/2018 Tải về
3 31/TB-QLCL

Thông báo kết quả kiểm tra, xếp loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh đợt 3 năm 2018

11/09/2018 Tải về
4 286/2016/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp

13/11/2016 Tải về
5 15/2018/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An Toàn Thực Phẩm

01/02/2018 Tải về
6 19/TB-QLCL

Thông báo kết quả kiểm tra, xếp loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2018

09/07/2018 Tải về
7 20/TB-QLCL

Thông báo kết quả kiểm tra, xếp loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2018

09/07/2018 Tải về
8 33/2017/QĐ-UBND

Quy chế quản lý cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

13/12/2017 Tải về
9 3075 /QĐ-BNN-QLCL

Quyết Định về việc ban hành Hướng dẫn xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn

20/07/2016 Tải về
10 1345/QĐ-UBND

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

06/06/2017 Tải về
11 78/TB-SNN

Ý kiến kết luận của Đ/c Huỳnh Quốc Thích, Phó Giám đốc Sở tại buổi họp Giao ban thường kỳ ngày 04/8/2016

08/08/2016 Tải về
12 Báo cáo kết quả đoàn kiểm tra 173

Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông sản và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

25/07/2016 Tải về
13 Báo cáo kết quả đoàn kiểm tra 149

Kết quả kiểm tra giám sát chất lượng, an toàn thực phẩm sản phẩm nông sản, thuỷ sản trên địa bàn tỉnh năm 2016

29/07/2016 Tải về
14 71/TB-SNN

ý kiến kết luận của Đ/c Vũ Văn Đông, Phó Giám đốc Sở tại buổi họp Giao ban thường kỳ ngày 07/7/2016

12/07/2016 Tải về
15 60/TB-SNN

Ý kiến kết luận của đ/c Vũ Văn Đông, Phó giám đốc Sở tại buổi họp Giao ban thường kỳ ngày 16/6/2016

20/06/2016 Tải về
16 48/TB-SNN

Ý kiến kết luận của Đ/c Mai Trọng Dũng, Phó Giám đốc Sở tại buổi họp Giao ban thường kỳ ngày 26/5/2016

26/05/2016 Tải về
17 43/TB-SNN

Ý kiến kết luận của Đ/c Vũ Văn Đông, Phó Giám đốc Sở tại buổi họp Giao ban thường kỳ ngày 05/5/2016

12/05/2016 Tải về
18 40/TB-SNN

Ý kiến kết luận của Đ/c Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở tại buổi họp Giao ban thường kỳ ngày 26/4/2016

25/04/2016 Tải về
19 31/TB-SNN

Ý kiến kết luận của đồng chí Huỳnh Quốc Thích, Phó giám đốc Sở tại buổi họp Giao ban thường kỳ ngày 10/3/2016

20/03/2016 Tải về
20 941/QĐ-UBND

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

07/04/2016 Tải về
21 45/2014/TT-BNNPTNT

Qui định việc kiểm tra cơ sở sản xuất , kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra , chứng nhận cơ sở sanuâts, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm

02/12/2014 Tải về
22 75/2011/TT-BNNPTNT

QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ VÀ XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THỰC PHẨM THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

30/10/2011 Tải về
23 20/TB-SNN

Ý kiến kết luận của đ/c Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở tại buổi họp Giao ban thường kỳ ngày 18/02/2016

23/02/2016 Tải về
24 15/BC-QLCL

Báo cáo - Công tác của Chi cục QLCL Tuần 4 tháng 02/2015 và kế hoạch tuần tới

26/02/2015 Tải về
25 16/BC-QLCL

Báo cáo - Công tác tháng 02/2015 và kế hoạch công tác tháng 3/2015

26/02/2015 Tải về